Onbeperkt therapie voor zorgintensieve kinderen.

Onbeperkt therapie is een uniek en op maat gemaakt 5-daags therapie-programma voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een beperking, stoornis of ontwikkelingsachterstand.

Onbeperkt therapie bestaat uit een combinatie van gedragstherapie, logopedie en kinderfysiotherapie. Bij Onbeperkt therapie werken we 5 dagen achter elkaar, 2 uur per dag samen met uw kind en met 2 therapeuten ieder van een verschillende discipline aan de doelen die we vooraf met elkaar besproken hebben. Tijdens de therapieweek verblijft u op een fijn vakantiepark die van alle gemakken voorzien is.

Welke kinderen hebben baat bij Onbeperkt therapie?

Deze intensieve therapie werkt goed voor vrijwel alle zorgintensieve kinderen. Denk hierbij aan kinderen met een syndroom, kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis, kinderen met een neurologische aandoening, kinderen met Cerebrale Parese (CP), kinderen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), kinderen met een spierziekte, kinderen met eetproblematiek en kinderen met een spraak- en/of taalachterstand. Tijdens de therapieweek zetten kinderen een stevige stap vooruit in hun ontwikkeling. Dit omdat er met een frisse blik wordt gekeken naar wat het kind allemaal kan. Onze therapeuten kijken altijd naar de mogelijkheden en nooit naar wat er niet mogelijk is.

De behandelvormen die onderdeel kunnen uitmaken van de therapie zijn:

 • Sensorische Informatie Verwerking
 • Theraplay
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets (PROMT)
 • Video Home Training (VHT)
 • Speltherapie
 • Floorplay
 • Werken volgens VVE principes
 • Holt en relax technieken

Oudercoaching

Ouders en/of verzorgers krijgen dagelijks feedback en praktische tips van de therapeuten. Deze kunnen vrijwel direct toegepast worden tijdens het verblijf in het vakantiehuis. Door op deze manier meteen in het gezin met de adviezen aan de slag te gaan, lukt het thuis makkelijker dit voort te zetten en wordt er meer vooruitgang geboekt. Tijdens de therapieweek hebben ouders een gesprek met de oudercoach. Dit gesprek gaat meestal over een breder kader dan de therapiedoelen die vooraf gesteld zijn. Aan het eind van de week zien ouders nieuwe mogelijkheden in hun kind en hebben ze praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Programma voor broers en zussen

Broers en zussen vinden het fijn om samen met andere kinderen te praten die een vergelijkbare thuissituatie hebben. In de therapieweek bieden we activiteiten aan waarin er ruimte is voor dit gesprek, maar waar de kinderen ook samen onderling lol kunnen maken. De activiteit is zo gemaakt dat ook de broers en zussen de mogelijkheid hebben om aan het einde van de activiteit te stralen en in de aandacht te staan.

We vragen ouders af en toe tijd vrij te maken om alleen met de broer(s) of zus(sen) iets te ondernemen.

Kinderen vanaf 9 jaar kunnen, indien gewenst, ook een één op één gesprek hebben met de therapeut of een keer aansluiten bij de therapie. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de ouder of verzorger.

Onbeperkt therapie werkt voor het hele gezin. Betrokkenheid van het gezin is essentieel voor het lange termijneffect.

Voor uw kind op maat gemaakt therapieprogramma

Ons team bestaat uit logopedisten, orthopedagogen en kinderfysiotherapeuten. Zij werken nauw samen om voor uw kind de beste behandeling samen te stellen. Indien nodig is er overleg met de vaste therapeut van het kind of een andere specialist. Tijdens de therapieweek heeft uw kind twee vaste therapeuten van verschillende discipline.

Het resultaat van de Onbeperkt therapie is gebouwd op de volgende pijlers:

De motiverende, belonende therapie pakt veel uitdagingen aan (logopedische problemen, gedragsproblemen en lichamelijke beperkingen). De therapie heeft een vaste structuur. Dit geldt ook voor de beloning. Bij het spelen in het zwembad, worden doelen verwerkt. Uw kind blijft zo 2 uur ongemerkt doorwerken. De therapeuten zetten al hun technieken op de meest creatieve manier in. De therapeut gebruikt elementen uit de speltherapie, Theraplay, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, Sensorische informatieverwerking therapie en systeemtherapie.

De ouders geven vooraf aan wat de behandeldoelen zijn. Deze behandeldoelen worden tijdens de anamnese besproken, of al in de weken voorafgaand aan de therapie, indien mogelijk ook met de kinderen zelf. De ouders zijn nauw betrokken bij de therapie. Er wordt doelgericht gekeken naar de wensen en moeilijkheden die ouders in het dagelijkse leven hebben en waar ze graag ondersteuning of handvaten voor willen krijgen. De adviezen passen in het gezin waardoor deze thuis voort te zetten zijn.

In 5 dagen krijgt uw kind net zoveel therapie als meestal in 3 maanden (op basis van de reguliere 30 of 45 minuten per week). Er is veel herhaling waardoor er in korte tijd veel en vaak betere resultaten geboekt kunnen worden. Uit eerdere ervaringen kan worden geconcludeerd dat kinderen door de intensieve therapie sneller resultaten boeken dan kinderen die wekenlang regulier worden behandeld. Zeker als de adviezen bij de reguliere therapie opgepakt en voortgezet worden.

Buiten de vakantie hebben ouders het vaak druk met werk, het brengen en halen van schoolgaande kinderen, (sport) activiteiten en afspraken. De vakantiesfeer is daarom een belangrijke voorwaarde voor de Onbeperkt therapie week. De dagelijkse drukte en stress vallen van de schouders. Door de ontspannen sfeer tijdens de therapieweek laten kinderen vooruitgang zien omdat er simpelweg meer rust is in het gezin en meer focus vanuit de ouders. De combinatie van deze rust, focus en de dagelijkse intensieve therapie met gemotiveerde therapeuten leidt tot geweldige resultaten.

De therapie sessies duren 2 uur. Deze vinden plaatsen in en naast het zwembad en ook maken we gebruik van een therapieruimte. De ervaring leert dat dit voor alle kinderen prettig is. Mocht, om welke reden dan ook, het voor het kind of het effect van de therapie beter zijn de therapie elders uit te voeren zal het programma of de activiteiten worden aangepast.

De therapieweek ziet er als volgt uit

In de week voorafgaand aan de therapieweek wordt u uitgenodigd voor een skype ontmoeting met alle deelnemende gezinnen. Dit zodat jullie elkaar herkennen als jullie op het vakantiepark zijn. Ook maken jullie dan kennis met ons team.

 • Maandag: Aankomst in het vakantiepark, intake met therapeuten en eerste therapiesessie (2 uur en 15 min)
 • Dinsdag: Therapiesessie (2 uur), broers zussen activiteit en etentje met alle gezinnen.
 • Woensdag: Therapiesessie (2 uur), Ouders en broers/zussen mogen meekijken met een deel van de therapiesessie
 • Donderdag: Therapiesessie (2 uur), fotodag om een mooie herinnering aan de week te maken.
 • Vrijdag: therapiesessie (2 uur), afsluiting Onbeperkt week en afscheid.

Op dinsdag, woensdag of donderdag spreken ouders met de oudercoach. De precieze dag krijgt u vooraf te horen.
Na ongeveer 3 maanden nemen we contact met u op voor een vervolggesprek met de oudercoach.

Onbeperkt therapie op een vakantiepark

Onbeperkt therapie vindt plaats in samenwerking met Bio vakantieoord in Arnhem. Het hele gezin verblijft tijdens de therapieweek op het vakantiepark. Dit park biedt alle faciliteiten, die nodig zijn voor een succesvolle therapieweek. Ook zijn er hulpmiddelen beschikbaar of te huur en kan er gebruikt gemaakt worden van een snoezelruimte en een aangepaste bioscoop. Alles in het belang van de kinderen! Zie voor meer informatie de website:  www.biovakantieoord.nl

De therapiesessies worden gegeven in het therapiehuis of het zwembad. Voor beiden geldt dat dit tijdens de therapiesessies een rustige plek is; beiden aangepast aan het kind.

Buiten de therapiesessies en het gesprek met de oudercoach om kunt u vakantie vieren. Geniet samen van de prachtige omgeving in en bij het vakantiepark.
Wij adviseren om voor de vrijetijdsbesteding goed naar uw kind te kijken. Het kan zijn dat uw kind erg vermoeid is. Hoe leuk de therapiesessie ook zijn, het is ongemerkt 2 uur intensief werken en het verwerken van al deze indrukken kost energie.

Onbeperkt therapie

Armstronglaan 17
NL-2811 SP Reeuwijk
Mob: +316 38 91 21 26
Mail: info@onbeperkt-therapie.nl